top of page
230128_WiA posztok kepanyag.jpg

IN_INSPIRE

Azokat az alkotásokat szeretjük tapasztalni, befogadni, amik vagy érzelmi vagy gondolati reakciókat indítanak el bennünk. A tervezés számunkra egy folyamatos referenciahalmaz, beazonosított és beazonosítatlan hatások összessége, ahogy rajtunk (és a tervezőtársakon, megrendelőkön) átfolyva formát ölt. Az individuális karakter megtalálása egy adott tematikához olyan részletekbe menő gondos figyelmet kínál, amihez  szenvedélyre, mögöttes motivációra van szükség, különben feladatmegoldássá redukálódik az alkotás. Ennek a fontossága melletti állásfoglalás az INDIVIDIN stúdió névválasztása.

D_DIGITAL

A digitalitással valló ambivalens viszonyt természetesnek tartjuk. Van egyfajta „feneketlen” és „pokoli” minősége ennek a párhuzamos világnak, amiben egyre több időnket töltjük, életünk egyre több területére beengedve azt.

Sajátos kontraszt, hogy mennyi energiát szánunk virtuális terek és élmények megteremtésére, és mégis a felhasználók preferenciáira alapozva ezek a terek az anyagi formában megtestesült épített környezettel sokszor teljesen ellentétes formai kialakításúak. A digitalitás alapja egy elméletileg végtelenül racionális, bináris kódrendszer, mégis végtelenül burjánzó és generálódó rétegei egy folyamatosan mozgó és változó, sokszorozódó, befogadhatalan kavalkádot képviselnek. A racionális világunknál sok szempontból élőbb ez a világ, közben az élő érzékelésünket hihetetlenül leszűkíti, testünket (tartásunkat, érzékszerveinket, stb) is átalakítja. Maga az építészeti és design tervezés alapjaiban határozódik meg a felhasznált programok és kódolási eljárások által, az újabb és újabb technológiák pedig rég kiveszett részletgazdagság megteremtésére nyújtanak lehetőséget. Fontos számunkra, hogy minden alkotásnál a digitális világgal való viszonyra tudatosan tekintsünk.

230127_WiA posztok kepanyag.jpg
230126_WiA posztok kepanyag.jpg

I_IDEA

A tervezésben elengedhetetlen az intuíciókra való hallgatás. A teoretikus alapok keresése és integrálása számunkra elsősorban azért fontos, hogy az intuícióknak keretet adjon. Számtalan döntési helyzetben a nagy egészre (ami az adott terven túlmutatva valójában a világ és az épített környezet viszonyáig vezet) tekintve rögtön egyértelművé válik a továbbhaladás iránya. Ehhez elengedhetetlen az aktuális filozófiai, építészetelméleti, művészeti tendenciáknak az ismerete és átérzése. Szeretjük, amikor a mindennapi munkánk során társtervezőkkel és megrendelőkkel együttműködve az alkotások intellektuálisan stimuláló párbeszédeken keresztül születnek.

 

Az INDIVIDIN és az URBANUM szervezésében megvalósuló „RÉSZLETKÉRDÉSEK” beszélgetéssorozatot azért is hoztuk látre, hogy diskurzust teremtsünk és tartsunk fenn az építészeti részletek teoretikus megközelítéseiről. Az 1-2 havonta tartott összejövetelek előadói az építészeti részletekhez tágabban vagy konkrétan kapcsolódó elméleti és gyakorlati szakemberek, így minden alkalommal egy más aspektusból nézünk rá a témára, az előadókat és a résztvevőket eszmecserére invitálva.

VI_VIVID

Nem szeretnénk ledobni magunkról az élénk színekkel vállalt kockázatot. Nem félünk a soktól. Ebben nagyon sokat lehet tanulni a divattól. Csupán azért választani a visszafogottságot, mert az egyszerű biztonságosabb vagy azt nehezebb megkérdőjelezni, számunkra nem lehet valódi opció, hiszen hozzá szeretnék tenni a világhoz. A világ és a dolgok alapvető kaotikussága és megismerhetetlensége végtelen kontrasztban áll a letisztultsággal és a minimalizmussal. A szabályos rendezettség illúziója szorongást keltően hat az ember lényének ösztönös és ősi részeire.

Az élettelteliség másik aspektusa a tereket befogadó, azokban mozgó élő testek és a tér közötti kölcsönhatás. Növények, állatok, emberek (és gombák és mikroorganizmusok és egyebek) fizikai testén örök lenyomatot hagy élőhelyük, sőt, minden tér, amivel kapcsolatba kerülnek. A pillanat szinten meghatározzák a terek mozdulatainkat, hangunkat, érvékelő szerveinket, hosszútávon befolyásolják a számunkra kényelmesnek érzett méretezéseket, lelkünknek kellemes színeket, illatokat, hangokat, fényviszonyokat, ezen hangulatok által indított testi folyamatokat...Csodálatos annak körforgásnak az elképzelése, ahogy élő és élettelen anyagokból új konstrukciók születnek, amik hatnak a saját testünkre és másokra is, és mindenki ezekkel a hatásokkal tovább menve alkot tovább a maga területén.

230125_WiA posztok kepanyag.jpg
230124_WiA poszt kepanyag.jpg

DI_DIVINE

Az építészet, téralakítás számunkra ott kezdődik, ahol megjelenik a transzcendens réteg. Az igények meghallgatása, adottságok feltérképezése, funkciók elrendezése fontos „logisztikai” feladatok. Ha azonban ezt nem automatizáltan végezzük, a folyamatban mindig ott van az alkotó, akiben összeáll egy sajátos mátrix. Ennek a mátrixnak ugyanolyan része az alkotó személyisége, mint a bejövő „adatok”, de megjelenik benne egy olyan dimenzió is, amit sehogy sem lehet megfogalmazni, mégis irányíthatja a döntéseket. Transzcendens minőségű attól lesz valami, ha az alkotó (jól) hagyja ezt a mögöttes tartalmat érvényesülni – belátva emberi mivoltának korlátoltságát értelmi megértés nélkül is képes elhinni és elfogadni irányokat, intuíciókat. Számunkra felelősség azon dolgozni, hogy egyre kevesebb akadályt állítsunk a feltörő megnyilvánulások útjába, legyen szó bármilyen feladatról.

A fent leírt transzcendens dimenziók elsősorban pont a feminin minőségeken keresztül tudnak érvényesülni – a folyamatos csinálás, haladás helyett figyelem, befogadás, és a dolgok önnön mivoltjukban való megnyilvánulásának engedése, támogatása. Az építészet és az építőipar sok szempontból természeténél fogva maszkulin jellegében szépnek és értékesnek találjuk ezt a minőséget, ami nemtől függetlenül sok alkotóban megnyilvánul.

N_NUANCE

Rajongunk a felbecsülhetetlen értékű részletekért. Az építészeti részletek, mint az ékszerek, annál értékesebbek, minél nagyobb az egységnyi területre jutó anyag, gondolat és/vagy megmunkáltság. Szemben a ruhák praktikusságával az ékszerek világában elfogadott, hogy nem a racionalitáson keresztül viszonyulunk a tárgyakhoz. Úgy is fogalmazhatnék, az ékszerek egy olyan rétegét képviselik a világnak, ami jellegéből fakadóan irracionális. A nüanszoknak, amiket a terekhez adunk, nem mindig kell anyagi értelemben drágának lenniük, de semmiképp sem a logikai vagy gazdaságossági elvekből indíttatva keletkeznek (még ha néha inspiráló is egy-egy kényszerhelyzet).

230123_WiA posztok kepanyag.jpg

Várjuk megkeresésedet!

INDIVIDIN design studio

+36 30 472 50 73

1061 Budapest, Andrássy út 32., IV.em./23.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page